Vi är AddExport och vi hjälper dig att

starta din exportresa. 

Markus Ryberg och Magnus Haugerud, gundarna av AddExport Sweden AB

Vi på AddExport hjälper företag att introducera produkter och skapa försäljning på marknader över hela världen. Det är väldigt häftigt och spännande, om du frågar oss. Som erfarna affärsutvecklare med ett gediget nätverk tror vi på att göra ett bra jobb, utan krusiduller.

 

Vi analyserar och utformar en hållbar strategi som hjälper dig att öka försäljningen internationellt. Vare sig du vill dra på stora växlar eller expandera i liten skala finns vi här för dig.

 

Starta din exportresa i dag! 

Vi tror på hållbar exportförsäljning. 

Som grund för arbetet med vår hållbarhetspolicy ligger vår vision, affärsidé samt varumärkeslöfte.

 

Målgrupperna för vårt hållbarhetsarbete omfattar våra kunder, medarbetare, ägare, leverantörer och övriga intressenter samt samhället där vi verkar. Utgångspunkten tar vi i FN:s globala principer och Agenda 2030 (Globala målen).  

 

Vårt hållbarhetsarbete ska vara en grundläggande och vägledande princip för vår verksamhet. För oss är det viktigt med öppenhet kring hållbarhetsarbete.

 

Vi vill vara transparenta med vårt arbete och kräver samma öppenhet och dialog med leverantörer och kunder.   Vi vill försöka påverka i det lilla och bidra till det stora. Det innebär att vi källsorterar vårt avfall, vi reser endast med bil och flyg i de fall inte andra resvägar är ekonomiskt hållbara och vi prioriterar digitala möten framför långa resor. Vi vill uppmuntra och inspirera andra till deras hållbarhetsarbete.

Analys inför export

Exportstrategi

Marknad och exportförsäljning