top of page
AddExport_Hållbarhetspolicy_grund.jpg

Vi tror på hållbar exportförsäljning. 

AddExport hjälper dig att introducera produkter och skapa försäljning på marknader över hela världen. Våra kunder brukar säga, med glimten i ögat, att det är jobbigt att jobba med oss. Vi utmanar ofta och föreslår nya sätt att tänka – alltid med kundens bästa för ögonen.  

Hållbarhet är ett sådant område där vi kommer att utmana dig. Vi gör det för att hållbarhet är viktigt för oss och för att hållbara affärer krävs för att vara relevant idag, men också för att det finns stora affärsmöjligheter.

Vi påbörjade vår hållbarhetsresa på allvar under 2022. Nu vill vi ta med alla våra kunder och partners på den resan!

Kundcase om hållbarhet

På almi.se kan du läsa mer om vårt hållbarhetsarbete på AddExport

Analys av värdekedjan

När vi analyserade vår värdekedja under 2022 och identifierade var vi har vår största påverkan och rådighet avseende miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet blev det tydligt för oss att vi kan göra störst nytta genom att hjälpa våra kunder att arbeta med hållbara affärsmodeller. Vi fick också en tydligare bild av vad vi behöver göra i vår egen verksamhet för att jobba mer hållbart.

Dialog med våra viktigaste intressenter

Vi pratade också med våra viktigaste intressenter för att fånga upp vilka förväntningar de har på oss vad gäller hållbarhet. Kunder och samarbetspartners deltog i dialogen. Det visade sig bland annat att våra kunder redan idag jobbar med hållbarhet, men att det finns ett behov av större tydlighet i beskrivningen av vad de faktiskt redan gör.

Väsentliga områden

När vi kopplade ihop analysen av värdekedjan och intressentdialogerna med vår strategi blev resultatet tre väsentliga hållbarhetsområden.

Inom dessa ska vi lägga extra fokus de kommande åren.

hållbarhetsarbete väsentliga områden addexport 2.png

  Cirkularitet

  Vi ska hjälpa våra kunder att tänka cirkulärt och arbeta med hållbara cirkulära affärer.

   

  Urval av aktiviteter

  • Vi ska ha spetskompetens inom cirkularitet och cirkulära affärsmodeller genom att kontinuerligt fortbilda oss

  • Vi ska avsätta tid för att omvärldsbevaka och trendspana

  • Vi ska ta fram en process för hur vi kan hjälpa våra kunder att se möjligheter i cirkulära affärsmodeller

  Etik

  Grunden till vår företagskultur ligger i våra värderingar. Vi vill arbeta med människor som har samma värderingar som vi, oavsett om de är kunder, leverantörer eller medarbetare. 

  Urval av aktiviteter

  • Ta fram en uppförandekod

  • Säkerställa att alla kunder, leverantörer och samarbetspartners står bakom vår uppförandekod

  • Uppdatera befintligt återförsäljaravtal 

  • Utreda om vi behöver ett separat avtal kring IT-säkerhet

  Mångfald & inkludering

  Mångfald ger oss värdefulla insikter från ett affärsperspektiv, och hjälper oss att förstå andra marknader, kulturer och tankesätt.

   

  Vi vill vara en inkluderande arbetsgivare som motverkar diskriminering och som främjar en arbetsmiljö där medarbetarna bidrar med åsikter som främjar tillväxt.

   

  Urval av aktiviteter

  • Vi ska skapa en process för hur vi hjälper kunder att förstå andra kulturer och människor på marknaden de ska exportera till.

  • Objektiv rekryteringsprocess av framtida medarbetare

  Analys inför export

  Exportstrategi

  Marknad och exportförsäljning

  bottom of page