top of page
AddExport_Exportstrategi_slide3.jpg

Exportstrategi 

Exportstrategi handlar om att göra din produkt och ditt företag redo inför försäljning på en internationell marknad. Men du kanske inte vet exakt vart ni ska. Hur ni bör göra för att nå målet. När olika delar bör göras och vem som ska göra vad. Och hur ser det ut med resurser? Har ni tänkt på allt? 

Exportstrategin blir din marknadsplan och din konkreta guide för en snabbare exportresa. Dessutom hjälper den dig att undvika vanliga fallgropar i satsningen på den nya marknaden. 

 

Vi kan hjälpa dig med:

  • Exportmarkandsplan.

  • Prissättningsstrategi för din produkt.

  • Marknadsföring.

  • Val av försäljningskanal.

  • Resursanalys: vilken personal och finansiering kommer behövas?

  • Exportbudget.

  • Målmatris med mätbara och hållbara mål. 

 

Om du har en färdig strategi kanske Analys inför export eller Marknad och försäljning passar bättre. 

VI HJÄLPER DIG ATT EXPANDERA 

PÅ INTERNATIONELLA MARKNADER.

Vi på AddExport hjälper företag att skapa försäljning och

expandera på marknader över hela världen.

Analys inför export

Exportstrategi

Marknad och exportförsäljning

bottom of page