top of page
AddExport_Nulägesanalys_slide.jpg

Nulägesanalys inför export

Nulägesanalys av ditt företag ur ett exportperspektiv är en förutsättning för att lyckas och att kunna ta rätt beslut för att jobba fram er exportmarknadsplan. Men du kanske inte riktigt vet hur du ska börja? Varför vill du expandera genom exportförsäljning? Hur väl förberett är företaget och produkten? Hur börjar ni exportera på nya marknader?

 

I nulägesanalys inför export går vi igenom bakgrund och syfte med exportsatsningen.

Delar som ingår i nulägesanalysen:

  • En nulägesanalys av ditt företag ur ett exportperspektiv. Här står du i dag.

  • Infallsvinkar och angreppssätt ur ett exportperspektiv. Så här kan du göra.

  • Förstudie för fortsatt arbete kring exportstrategi och exportmarknadsplan.

 

Vet du redan vet var du står i dag kanske Strategi för export eller Marknad och försäljning passar bättre. 

VI HJÄLPER DIG ATT EXPANDERA 

PÅ INTERNATIONELLA MARKNADER.

Vi på AddExport hjälper företag att skapa försäljning och

expandera på marknader över hela världen.

Analys inför export

Exportstrategi

Marknad och exportförsäljning

bottom of page